تاريخ : جمعه بیستم مرداد ۱۳۹۱ | 13:47 | نویسنده : rehaneh

**به عوض ان که به تاریکی لعنت بفرستی یک شمع روشن کن**


******به جای شناگر بودن در زندگی،شناگر خوب باش.******


(لحظات شادی خدا را ستاش کن

لحظات سختی او را جستجو کن

لحظات ارامش خدا را صدا کن

لحظاتدر اورد به خدا اعتماد کن

و درتمام لحظات او را شکر کن.)


زیبا ترین عکس ها،

در اتاق های تاریک ظاهر مشوند

پس هر وقت در قسمت تاریک زندگی ات واقع شدی

بدان که خدا قصد دارد تصویری زیبا از تو بسازد


هیچ وقت نگو وقت ندارم

به تو دقیقا همان زمانی داده شده

که به هلن کلر،انیشتین،میک انز و ...داده شده.